Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden:

Ben je op zoek naar goede en praktische producten voor je huisdier? Doc&Booff heeft regelmatig aantrekkelijke acties waardoor je je huisdier kunt verwennen en dat scheelt ook nog eens in je portemonnee! De actievoorwaarden zie je hieronder staan. Wil je automatisch op de hoogte worden gehouden van de laatste nieuwtjes, acties en aanbiedingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Doc&Booff, gevestigd aan de Beversestraat 23, 5431 SL, Cuijk.

1. Algemeen

1.1 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de geldende actievoorwaarden.

1.2 Aan de actie kan door iedereen worden deelgenomen indien woonachtig in Nederland.

1.3 Tijdens de actie geldt de gecommuniceerde actie specifiek en uitsluitend voor aankopen in de webshop van Doc&Booff die in Nederland worden bezorgd.

1.4 Altijd één korting geldig tenzij anders aangegeven / Niet i.c.m. andere acties en kortingen, tenzij apart vermeld.

1.5 Een actie/korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

1.6 De actie geldt voor alle artikelen uit de webshop behalve voor boeken en cadeaubonnen.

1.7 De geldigheid is per actie apart vermeld op www.docbooff.nl/actievoorwaarden.

1.8 Maximaal bedrag waarover een actiekorting van toepassing is: €500,- per klant per actie.

1.9 De prijs in de winkelmand is leidend ten opzichte van de prijs zoals getoond op alle overige plaatsen in de webshop.

1.10 Een klant is in elke actie gelijk aan een e-mailadres en/of afleveradres.

1.11 Doc&Booff behoudt zich het recht voor om een actie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op https://www.docbooff.nl/actievoorwaarden.

1.12 Doc&Booff behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

1.13 Doc&Booff is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.

1.14 Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van een actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Doc&Booff is gericht op de consument; bestelde aantallen staan in verhouding met normaal verbruik. Voor grotere hoeveelheden kan je contact opnemen met Doc&Booff. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden direct of door middel van een factuur.

1.15 Op al onze acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige actie van toepassing is, handelt Doc&Booff in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

1.16 Klachten over acties kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Doc&Booff, afdeling Klantenservice, onder vermelding van de specifieke actienaam.

1.17 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Doc&Booff.

2. Prijsvragen / spellen

2.1 Doc&Booff kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan een actie, de toekenning van eventuele prijzen, de ontvangst van prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Doc&Booff.

2.2 Over de uitslag van eventuele prijsvraag-acties kan niet worden gecorrespondeerd.

2.3 Deelname aan een actie impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Doc&Booff in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van een actie te garanderen.

2.4 Doc&Booff behoudt zich het recht voor om prijsvraag inzendingen die haar naar haar redelijk oordeel frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.

2.5 Specifieke artikelacties zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.6 Bij het retourneren van artikelen op basis waarvan een specifieke sample actie is ontvangen, heeft Doc&Booff het recht om het gratis verstrekte artikel in te nemen.

Versie 1, oktober 2014, Doc&Booff, onderdeel van G.V.P Online B.V.

Bij een eventuele fotoactie / prijsvraag:

- Aanvullende actievoorwaarden naast de van toepassing zijnde algemene actievoorwaarden:

  • Doc&Booff kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van ingestuurde foto’s in een Facebook (of andere online) applicatie.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
  • Met winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen door Doc&Booff.
  • Deelnemers geven Doc&Booff toestemming om de foto’s rechtenvrij te gebruiken bij promotionele activiteiten.
  • Deelnemers verklaren zich akkoord met het publiceren van foto’s in uitingen van Doc&Booff.
  • Doc&Booff medewerkers zijn uitgesloten van de te winnen prijzen.
  • De gegevens die Doc&Booff verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
  • De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.